Poeter 2018

Derek Coyle

Derek Coyle

Född på Irland och växte upp i närheten av Dublin på 1960-talet. Platsen och dess historia, landskapet, vädret och efterkrigstidens optimism gjorde att han upplevde det som att allt har varit möjligt för honom. Det formade hans attityd till omgivningen. Derek Coyle undervisar i kreativt skrivande och irländska studier vid Carlow College. I hög grad har han fördjupat sig i andras författarskap, till exempel Seamus Heaney och Paul Celan. Han har skrivit akademiska essäer om bland andra Derek Walcott, Michael Longley och Andrew McMillan.

Elizabeth Torres

Elizabeth Torres

Föddes i Bogotá, Colombia 1987. Hon är poeten som började sin karriär med diktsamlingen Obesvarade frågor. Boken fick priset Årets bok 1999 för dess poetiska samvete och budskap om fred i konflikttider. Vid 11 år ålder reste hon till New York för att fortsätta sitt skrivande såväl på engelska som på spanska. Hon har skrivit mer än 20 diktsamlingar med vilka hon har rest genom Asien, Europa, USA och Latinamerika. Numera är Elizabeth bosatt i Danmark, där hon är producent på galleriet Red Door. Hon har deltagit i en rad poesifestivaler, där bland andra Latinale i Berlin, Köpenhamn Literature Festival och festivalen för kvinnliga poeter i Oaxaca, Festival Metaforen Quetzaltenango samt den internationella poesifestivalen i Medellín, Colombia.


Juan Manuel Roca

Juan Manuel Roca

Poeten Juan Manuel Roca har en gång sagt att det lyckligaste året i hans liv var innan han föddes och tystnaden ännu var en möjlighet. Men senare var han ändå tvungen att födas och lära känna orden för att med dem skrika genom dikten. Det fanns ingen annan möjlighet än skriket. Roca föddes i Medellín, Colombia. Han bor i Bogotá och är verksam som litteraturvetare. Han är hedersdoktor vid Universidad del Valle och Universidad Nacional de Bogotá. Förutom poesi skriver han essäer, noveller och kulturartiklar samt konstrecensioner. Juan Manuel Rocas dikter är djupt mänskliga och hjälper oss att se verkligheten. På svenska finns böckerna Korpen år och När vinden leker med elden utgivna på Simon Editor.

Kjell Espmark

Kjell Espmark

Föddes i Strömsund i Jämtland. Han studerade litteraturhistoria vid Stockholms högskola och blev filosofie licentiat 1959. Tjugo år senare blev han professor vid Stockholms universitet. Han invaldes i Svenska Akademien den 5 mars 1981. Espmark debuterade som poet 1956 med diktsamlingen Mordet på Benjamin som visade inflytande från en av hans främsta förebilder T.S. Eliot. Hans poesi är ett slags lyriskt berättande, ofta i jagform. Mot slutet av 1980-talet började han att ge ut romaner. I den uppmärksammade romansviten Glömskans tid 1987–1997 skildrar han i sju korta romaner människor från olika samhällsklasser. Espmark har varit mycket produktiv under sitt senare författarskap och givit ut en lång rad diktsamlingar och prosaböcker. Han avled 2022.

Lasse Söderberg

Lasse Söderberg

Poet och översättare och har även varit litteraturkritiker i olika dagstidningar. Som ung poet publicerade han sig först i skrifter som Metamorfos-gruppen gav ut i början av 1950-talet. Han har även givit ut ett stort antal egna diktsamlingar. I sitt arbete som översättare har Lasse Söderberg gjort sig känd för att ha introducerat fransk, spansk och latinamerikansk poesi. Han startade de Internationella poesidagarna i Malmö 1987 och drev dem fram till 2006.


Rasha Alqasim

Rasha Alqasim

Poeten föddes i Irak under de långdragna krigens år. Hon lärde sig belägringen och fattigdomen utantill. Hennes stora drömmar låg i dvala. Hon hade fullt upp med att få ihop livet. Rasha drömde om ett kärleksfullt hem, om väggar fulla med böcker och om posten som skulle komma med läsarnas brev. Hon drömde om ett yrke där hon skulle få skriva, dessa drömmar fick henne att börja läsa journalistik. Journalistiken var det närmaste man kunde komma författandet. Hon ansträngde sig för att hitta sin egna röst och varje misslyckande skärpte hennes beslutsamhet att börja om på nytt. 2017 kom boken Jag matar kriget med dem jag älskar.

Tina Huynh

Tina Huynh

Tina Huynh var bara 23 år då hon gästade Poesifest 2018. Hon skriver spoken word och vann titeln Jönköpingsmästare i Poetry Slam 2015. På fritiden tar hon det gärna lugnt eller tränar. Tina säger att folk får höra vem hon är i hennes dikter. Därmed få det räcka som presentation av denna mystiska poet tycker hon.